Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

do udziału w projekcie „Bliżej Rodziny” finansowanym ze środków

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
Wybieram opcję
zajęcia w soboty i niedzielę w Pawłowicach (28/10, 25/11, 10/12 w godzinach 09:00 - 15:00)
zajęcia we czwartki 17:00 - 20:30 w Warszawie, ul. Powsińska 56 (listopad: 9,16,23,30) i grudzień (7,14)
Oświadczam, że syn/córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności, którego kopię zobowiązuję się dołączyć do dokumentacji projektu:
tak
nie
Czy będzie potrzebna opieka dla dziecka w czasie warsztatów?
tak
nie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z założeniami projektu „Bliżej Rodziny” i planuję uczestnictwo we wszystkich zajęciach
tak
nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Bliżej z siedzibą w Warszawie, ul Powsińska 56, moich danych osobowych w celu przyjęcia do procesu rekrutacyjnego przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
tak
nie
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216