Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216

1.  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na stronie

www.fundacjablizej.pl/formularz-zgloszenia-podopiecznego

formularz założenia subkonta

instrukcja założenia subkonta w fundacji bliżej - krok po kroku

2.  DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA

 

Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia na wskazany w nim adres mailowy otrzymasz komplet dokumentów do podpisania i odesłania na podany niżej adres:

1. Regulamin otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Bliżej,

2. Oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień ww. Regulaminu,

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

4. Wniosek o otwarcie subkonta,

5. Zgoda na publikację danych Podopiecznego w zakładce "Nasi Podopieczni" na stronie Fundacji Bliżej.

 

 

3. ODESŁANIE DOKUMENTÓW

 

Podpisany jeden komplet dokumentów z punktów 1-4 wyślij na adres Fundacji Bliżej:

Fundacja Bliżej

ul. Powsińska 56

02-903 Warszawa

 

 

WAŻNE! Do kompletu dokumentów dołącz:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku braku w/w dokumentów, należy dołączyć dokument potwierdzający diagnozę, rozpoznanie choroby, wskazania do leczenia,

  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego lub aktualny,

  • wypis ze szpitala, lub aktualne zaświadczenia od lekarzy specjalistów,

 

 

4. ZAŁOŻENIE SUBKONTA I NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO

 

Po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów zgłoszonemu Kandydatowi nadajemy numer ewidencyjny i tym samym staje się on pełnoprawnym Podopiecznym Fundacji Bliżej. 

 

5. KONKRETNE DZIAŁANIA

 

W kolejnym mailu otrzymasz od nas wytyczne odnośnie dalszych działań związanych z pozyskaniem i otrzymaniem wybranej przez Ciebie formy wsparcia ze strony Fundacji Bliżej.