Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PODOPIECZNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Bliżej z siedzibą w Warszawie (02-903) przy ul. Powsińskiej 56;

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podopiecznego Fundacji Bliżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody;

3) odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora - czyli Fundacji Bliżej, oraz dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  żadnemu odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane czas procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata;

6) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rekrutacji podopiecznych Fundacji;

9) wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.