PROJEKT „DOBRY START”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Dobry Start” realizowanym przez naszą Fundację dzięki środkom Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Zajęcia w ramach projektu są w całości finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

Cele projektu:

  • nabycie, rozwijanie, podtrzymanie, usprawnianie umiejętności dzieci z niepełnosprawnościami niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych;

  • wsparcie rodziców poprzez spotkania grupy wsparcia.

Adresatami projektu są dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 2,5 – 8 lat.

 

Miejsce projektu:

Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny „Zielona Olcha” w Pawłowicach k. Tarczyna.

 

Termin projektu:

Od września do grudnia 2023 r. , 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, (szczegółowe grafiki otrzymają Państwo po zgłoszeniu się do projektu)

 

Działania w ramach projektu:

  1. Zajęcia specjalistyczne indywidualne – psycholog, pedagog specjalny, logopeda, fizjoterapia, SI - 18 h dla każdego z uczestników 

  2. Zajęcia grupowe – trening umiejętności społecznych - 12h

  3. Treningi: umiejętności życia codziennego, czystości, jedzenia, samodzielności (w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika) wraz z instruktarzem dla rodziców/opiekunów - 6h

  4. Hipoterapia - 6 sesji (po 30 min) dla każdego z uczestników

  5. Konsultacje specjalistyczne dla rodziców/opiekunów wraz z superwizją oddziaływań terapeutycznych w środowisku dziecka - 3 h dla każdego z uczestników.

  6. Grupa wsparcia dla rodziców - 6 spotkań po 1,5 h.

 

Dodatkowe informacje: Zofia Białek tel. 502443868

 

Serdecznie zapraszamy!

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Drodzy Przyjaciele Fundacji Bliżej!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Dobry Start” realizowanym przez naszą Fundację dzięki środkom Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zajęcia w ramach projektu są w całości finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Projekt realizujemy w naszym Ośrodku Zielona Olcha, https://zielonaolcha.pl/

Poniżej znajdą Państwo więcej szczegółów odnośnie projektu i "Formularz zgłoszenia dziecka" do udziału w zajęciach w ramach projektu. 

Czekamy na  Wasze zgłoszenia, serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszenia dziecka

do udziału w projekcie „Dobry Start” finansowanym ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna dziecka:

- imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
Oświadczam, że syn/córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności, którego kopię zobowiązuję się dołączyć do dokumentacji projektu:
tak
nie
Oświadczam, że nie ma medycznych przeciwwskazań do udziału dziecka w hipoterapii i przed rozpoczęciem zajęć przedstawię potwierdzające to zaświadczenie lekarskie
tak
nie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z założeniami projektu „Dobry Start” i planuję uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach
tak
nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Bliżej z siedzibą w Warszawie, ul Powsińska 56, moich danych osobowych w celu przyjęcia do procesu rekrutacyjnego przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
tak
nie
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216