Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216

20 maja 2019

Więcej poradni orzekających w Warszawie

Od stycznia w Warszawie zwiększyła się do 6 liczba poradni psychologiczno-pedagogicznych mających uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Mamy nadzieję, że usprawni to procedury związane z wydawaniem orzeczeń dzieciom ze spektrum.

 

Więcej o tym, można przeczytać na stronie Biura Edukacji : tutaj